Downloads

Hier vind je de beschikbaar gestelde presentaties van het FFP Forum 2023 met dank aan alle sprekers van het plenaire- en workshopprogramma.

Andreas Wismeijer

De persoonlijkheid van de financieel planner: krachten en valkuilen

Veel professionals achten kennis en kunde de ruggengraat van hun vak. Zij vergeten vaak de doorslaggevende rol van hun eigen persoonlijkheid en hoe die doorwerkt in hun advies en persoonlijke contacten met klanten.

Natasja Naron

De financieel planner als wereldverbeteraar?

Wat kan een financieel planner bijdragen aan een betere wereld? Is dat überhaupt wel diens taak? Wat is de relatie tussen geld, geluk en betekenis?

Prof. Dr. Lisa Brüggen

Keuzebegeleiding bij pensioen: advieskansen voor financieel planners

De nieuwe pensioenwet bevat een open norm voor keuzebegeleiding van pensioendeelnemers. Dat biedt financieel planners nieuwe advieskansen. Deze workshop is bedoeld om planners daarbij te helpen.

Egbert Berkhoff

Durf en daadkracht: lessen van 10 succesvolle planners

Hoe maak je als financieel planner de transitie van productspecialist naar meest vertrouwde adviseur? Hoe zorg je dat je niet alleen ín je bedrijf maar ook áán je bedrijf werkt?

Remko Grijm

Effectief communiceren met NLP

NLP koppelt de dynamiek tussen brein (neuro), taalgebruik (linguïstiek) en gedrag (het programma dat dan loopt) en hoe deze drie elkaar beïnvloeden. Samen vormen ze de gouden driehoek voor hét verschil, dat het verschil maakt tussen persoonlijk advies en geautomatiseerd advies.

Jaap Postma

Op zoek naar de ultieme klik

Wat is dat eigenlijk: de ultieme klik? En nog belangrijker: hoe bereik je dat in jouw gesprekken met de klant? Tact, rust, empathie en luistervaardigheid zijn hiervoor slechts enkele ingrediënten.

Martijn Pijs

Korte termijnprikkels versus langetermijndenken: Jij hebt invloed op het gedrag van je klant.

Korte termijnprikkels versus langetermijndenken: Jij hebt invloed op het gedrag van je klant.

Drs. Marc Wilhelmus

Wordt de financieel planner steeds meer een geldpsycholoog?

Deze workshop biedt een verfrissende kijk op de mentale kant van geld. We behandelen het thema geldmindset.

Robin Hardeveld Kleuver

Een nieuwe generatie groeit op met cryptobeleggen

Beleggen in cryptomunten is risicovol en niet onomstreden. Wellicht wil je er als financieel planner verre van blijven.