FFP Forum -  Houding, gedrag en financiële planning

 

Veel professionals achten kennis en kunde de ruggengraat van hun vak. Zij vergeten vaak de doorslaggevende rol van hun eigen persoonlijkheid en hoe die doorwerkt in adviesgesprekken met klanten. Andreas Wismeijer onderzocht ter gelegenheid van het FFP Forum de persoonlijkheid van financieel planners. Zijn conclusie? “De gemiddelde financieel planner laat zich het best omschrijven als een consciëntieuze, sociale en meevoelende professional.”

Wetenschappelijke inzichten vertaald naar de adviespraktijk: onder die noemer kwamen 300 financieel planners op 5 april in Spant in Bussum bij elkaar om in gesprek te gaan over het gedrag van de consument en de persoonlijkheid en beroepshouding van de financieel planner. Henriëtte Prast, hoogleraar emerita, en Andreas Wismeijer, psycholoog en docent verbonden aan de Tilburg University, zetten op het plenaire podium gedragswetenschappelijke inzichten in perspectief.

Daarna konden financieel planners in kleine groepen reflecteren op items als pensioencommunicatie, gedrag van jonge klanten op het gebied van cryptobeleggen, korte termijnprikkels versus langetermijndenken en nog vijf andere thema’s. Paul Smit, filosoof en neurowetenschapper, rondde het FFP Forum af met zijn visie op klantbeleving en -gedrag.

Daags na het FFP Forum zijn de bezoekers bevraagd naar hun waardering voor de inhoud en opzet van het vernieuwde FFP Forum. Met een dikke 8 (als rapportcijfer) voor zowel het plenaire programma als de workshops was het in de ogen van de bezoekende CFP’ers een zeer geslaagde dag.

Drie plenaire topsprekers

Andreas Wismeijer, Henriëtte Prast en Paul Smit verrijken het plenaire programma met wetenschappelijke inzichten vertaald naar jouw adviespraktijk: verhelderend, verdiepend en verrassend!

Bekijk sprekers en thema's

Acht kleinschalige workshops

Je hebt de keuze uit maar liefst acht workshops: vier gericht op de consument, vier gefocust op de financieel planner.

Programma

De inhoud (plenair en workshops) is deels gericht op het gedrag van consumenten en jouw rol als planner. In andere sessies dagen we je juist uit om te reflecteren op jouw eigen functioneren als financieel planner. Zie het volledige programma voor meer details.

Bekijk volledig programma