Keuzebegeleiding bij pensioen: advieskansen voor financieel planners

De nieuwe pensioenwet bevat een open norm voor keuzebegeleiding van pensioendeelnemers. Dat biedt financieel planners nieuwe advieskansen. Deze workshop is bedoeld om planners daarbij te helpen.

Expert Lisa Brüggen laat zien hoe planners inzichten uit recent psychologisch en gedragseconomisch onderzoek kunnen toepassen om pensioendeelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. De workshop geeft op een interactieve manier antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de uitdagingen bij keuzebegeleiding rondom pensioenen?
  • Welke factoren, heuristieken en biases bepalen keuzes van pensioendeelnemers?
  • Hoe beïnvloedt framing en presentatie van pensioeninformatie de keuzes?
  • Hoe help je deelnemers bij het maken van goede keuzes?
     
Spreker

Prof. Dr. Lisa Brüggen

Hoogleraar Financial Services, Universiteit Maastricht Lisa Brüggen is hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht, School of Business and Economics (SBE). Verder is zij onder meer lid in de Raad van Toezicht van het NIBUD, de beleidscommissie pensioenen van pensioenfonds SPMS en Netspar research fellow. Zij is een internationaal erkend expert in pensioencommunicatie, keuzebegeleiding en financieel gedrag.

Werkvorm

  • Inleiding door Lisa Brüggen
  • Interactieve opdrachten
  • Plenaire discussie

Voorbereiding

  • Volgt na inschrijving