Korte termijnprikkels versus langetermijndenken: Jij hebt invloed op het gedrag van je klant.

Financiële planning vraagt vaak om langetermijndenken. Dit terwijl wij mensen vaak op de korte termijn gericht zijn. Denk alleen maar aan het feit dat we als financieel planners al jaren roepen dat onze klanten iets aan hun pensioen moeten doen. Maar ze doen het vaak niet. Dit vraagt bij mensen om echte gedragsverandering.

Tijdens deze workshop nemen we je aan de hand van wetenschap mee in hoe je je klanten kunt helpen om hun gedrag te veranderen. Dat is namelijk zeker mogelijk. We gaan in op bewuste en onbewuste processen bij je klant, lange termijn versus korte termijn denken en gedragstechnieken die je kunt inzetten. We behandelen deze thema’s aan de hand van concrete casussen uit de financiële planning. 

Spreker

Martijn Pijs

Martijn Pijs is sinds 2020 gedragspsycholoog bij Dijksterhuis & van Baaren, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gedragsverandering. Binnen het team Werk & Inkomen adviseert hij diverse (overheids)instanties hoe dienstverlening in te richten om mensen te motiveren in actie te komen of om financieel gezonde keuzes te maken. Ook is Martijn vanuit de Behavior Change Academy als mentor verbonden aan de post-academische opleiding tot gedragsveranderaar. Hierin begeleidt hij professionals gedurende hun gehele gedragsveranderingstraject.

Werkvorm

  • Inleiding gedragsverandering door Martijn
  • Casus doorlopen: hoe kun je mensen motiveren financiële keuzes te maken voor de lange termijn, met behulp van gedragsinzichten?
  • Discussie met deelnemers en take-aways

Voorbereiding

  • Volgt na inschrijving

Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door: