De eigen woning in perspectief voor 2022 en verder

1 FFP PE punt

In 2019 en 2020 zijn twee belangrijke rapporten rond de eigen woning verschenen. Het onderzoeksrapport ‘Evaluatie eigen woning’, waarbij Jelle lid was van de onderzoekcommissie, welke in december 2019 door de staatssecretaris van financiën aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden. Verder verscheen op 18 mei 2020 het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ van het ministerie van Financiën, dat ook bij de Tweede kamer ligt. Wat betekenen beide rapporten voor de (fiscale) positie van de eigen woning?

Jelle bespreekt de belangrijkste aanbevelingen uit het ‘Evaluatierapport’ en combineert dit met de ‘Bouwstenennotitie’. Het nieuwe kabinet zal deze rapporten op moeten pakken om (o.a.) de eigen woning opnieuw fiscaal in te bedden. Wat is de verwachting en hoe zullen de fiscale spelregels er vanaf 2022 of 2023 uit gaan zien? Jelle neemt hierbij enkele (concept) verkiezingsprogramma’s mee om tot een zo reel mogelijke verwachting te komen, zodat jij je klanten daarover kunt bijpraten.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Aanbieder
Spreker

Drs J.E. van den Berg, fiscalist bij Duoberg Consultants BV

Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is directeur bij en aandeelhouder van Duoberg Consultants BV. Verder is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Fiscaal Economisch Instituut) en is hij hoofdredacteur van het Vakblad Financiële Planning. Hij publiceert regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op het gebied van financiële planning van zijn hand.

Jelle adviseert bedrijven en organisaties over het digitaal ontsluiten van kennis naar de medewerkers, leden, enz. Hij ontwikkelt en organiseert op het snijvlak van Kennis, onderwijskunde en ICT nieuwe vormen van kennisoverdracht via sociale media, webinars en e-workshops.

inschrijven