Onderzoek complexiteit eigen woningregeling

1 FFP PE punt

Bespreking van het onderzoeksrapport dat de staatssecretaris van Financiën in december 2019 aan de Eerste en Tweede Kamer heeft aangeboden. Doordat Jelle lid was van de onderzoekscommissie zal hij de onderzoeksmethode, de belangrijkste conclusies en aanbevelingen bespreken en verder toelichten. Vanuit de aanbevelingen zal hij ingaan op de mogelijke nieuwe wetgeving voor de eigen woning in de komende jaren en hoe hier met klanten over gesproken zou kunnen worden.

1 PE RB-punt
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Aanbieder
Spreker

Drs J.E. van den Berg, fiscalist bij Duoberg Consultants BV

Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is directeur bij en aandeelhouder van Duoberg Consultants BV. Verder is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Fiscaal Economisch Instituut) en is hij hoofdredacteur van het Vakblad Financiële Planning. Hij publiceert regelmatig in de verschillende vakbladen en verschijnen er boeken op het gebied van financiële planning van zijn hand.

Jelle adviseert bedrijven en organisaties over het digitaal ontsluiten van kennis naar de medewerkers, leden, enz. Hij ontwikkelt en organiseert op het snijvlak van Kennis, onderwijskunde en ICT nieuwe vormen van kennisoverdracht via sociale media, webinars en e-workshops.

inschrijven