De eigen woning in het financiële plan (voor de oude dag)

1 FFP PE punt

In het regeerakkoord 2017-2021 is opgenomen dat de eigen woning moet bijdragen aan de opbouw van eigen vermogen en zelfredzaamheid. Gezien de ontwikkelingen rond pensioen en zorg is dit van wezenlijk belang. Nu eigenwoningschulden worden afgelost, komt de vraag op hoe het geld later weer uit de eigen woning kan worden onttrokken.

In deze expertmeeting worden, vanuit het financieel plan, de verschillende mogelijkheden besproken en (fiscaal) beoordeeld.

1 PE RB-punt niet-fiscaal.
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Aanbieder
Spreker

Drs. Jelle van den Berg

inschrijven