Anonimiseren van structuren en vermogen

1 FFP PE punt

In 2019 zal (naar verwachting) het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO- register worden ingevoerd. Deze registers zullen een belangrijk hulpmiddel worden bij de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme (WWFT).

De invoering van deze registers heeft echter ook een keerzijde. Zowel de omvang van het vermogen als de gerechtigdheid tot het vermogen wordt openbaar gemaakt. Deze registers gelden óók voor uw klanten (DGA’s) die hun privacy graag gewaarborgd willen hebben. Welke instrumenten kunt u, als financieel professional, nog inzetten om de privacy van uw cliënten te waarborgen, en welke rol ziet de toezichthouder hierbij voor u?

1 PE RB-punt niet-fiscaal
Let op: je moet je PE-punt zelf opvoeren in het PE-registratiesysteem van RB.

Aanbieder
Spreker

Patrick van Erp FFP PLP

Patrick van Erp FFP PLP, werkt als medewerker ontwikkeling vakmanschap bij Dukers & Baelemans

inschrijven